ยินดีต้อนรับสู่ บริษัทโปรเฟสชั่นแนลเซอร์วิส ยูไนเต็ดจำกัด
เราเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ของไทย มุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของคนไทยให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี ราคาที่สมเหตุสมผล สามารถออกแบบให้เหมาะสมกับ
สายการผลิตและสินค้าของลูกค้าได้ มีความชำนาญในด้าน End of Line Packing
ก่อตั้งเมื่อ : ปี 2000
ผู้บริหาร : คุณ พีรศักดิ์ สวัสดิ์มูล
สถานที่ตั้ง : 465 หมู่ 3 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
พื้นที่โรงงาน : 2 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 1,500 ตร.ม.