บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส ยูไนเต็ด จำกัด
เราเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ของไทย มุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของคนไทย
ให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี ราคาที่สมเหตุสมผล สามารถออกแบบให้เหมาะสมกับ สายการผลิตและสินค้า
ของลูกค้าได้ มีความชำนาญในด้าน End of Line Packing
+66(0)24615764-5
+66(0)24615766
contact form
All contact options..
Our Customers  
CP-Meiji Co., Ltd.
Kao Industrial (Thailand) Co., Ltd.
Thai Otsuka-Pharmaceutical Co., Ltd.
More Customers...
Cartoning Machine
เครื่องบรรจุของลงกล่องอัตโนมัติ มีทั้งแบบฉีดกาว, ติดเทป หรือเข้าลิ้น more
Case Erector , Case Sealer
เครื่องขึ้นรูปกล่อง , เครื่อง ปิดกล่องอัตโนมัติ more
Case Packer Machine
เครื่องบรรจุของลงลังอัตโนมัติ รองรับกล่องแบบ RSC หรือ wrap around การปิดกล่องมีให้ more
Labeling Machine
เครื่องตัดสติ๊กเกอร์อัตโนมัติ ควบคุมด้วยเซอร์โวมอเตอร์ มีให้เลือกหลายรูปแบบตามลักษณะการติดสติ๊กเกอร์ more
Palletizing
ระบบจัดเรียงสินค้าลง Pallet อัตโนมัติ สามารถเลือกได้ทั้งแบบ แขนกล หรือ Articulated Robot พร้อมระบบลําเลียง Pallet อัตโนมัติ more
Wrapping Machine
เครื่องห่อแนวนอนอัตโนมัติ มีให้เลือกแบบ ห่อชิ้นเดียว หรือ Multi - pack มีทั้งแบบ Rotary และ Motion box more
Robot palletizing
หุ่นยนต์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานลดจำนวนแรงงานในการจัดเรียงสินค้าขึ้นพาเลทมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเรียงmore

Hot Stamp
เครื่องเพิ่มความเร็วในการติดฉลาก พิมพ์รหัสวันที่ จำนวนมากและมีน้ำหนัก บนกล่องกระดาษ, ป้ายชื่อและเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ที่ป้ายต่างๆ more