ด้วยความเป็นผู้ผลิตเอง จึงมีความรู้ ความเข้าใจในเครื่องจักรที่ขายเป็นอย่างดี สามารถให้บริการหลังการขายได้
อย่างรวดเร็ว ด้วยทีมงานที่ชำนาญ ไม่มีปัญหาในการรออะไหล่ หรือการรอคำตอบจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมยินดี
ช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนําในด้านต่างๆ จากประสบการณ์ที่เรามีอย่างเต็มใจ
       ติดต่อฝ่ายบริการ
       บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเซอร์วิส ยูไนเต็ดจำกัด
       465 หมู่ 3 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
       +66(0)24615764-5 ext. 101-103
       +66(0)24615766